Tijd om als jongeren de handschoen op te pakken en te durven dromen. Over een mooi, gezond en groen Zeeland. Hoe moet 2050 er volgens jou uitzien?

Waarom meedoen?

Je hoeft maar even op sociale media te gaan of het nieuws te checken om het door te hebben: we staan tegenover gigantische uitdagingen. Van de stikstofcrisis en klimaatcrisis tot het verlies aan biodiversiteit en het chronisch tekort aan betaalbare woningen. Deze uitdagingen gaan niet alleen over het nu, maar vooral over hoe de wereld er morgen uitziet.

Toch worden wij, jongeren, nauwelijks gevraagd hoe die wereld – onze toekomst en die van de generaties na ons – er eigenlijk uit moet zien. Tijd om de handschoen zelf op te pakken en te durven dromen.

  • Je durft te dromen over de toekomst (of wil dat graag leren)
  • Inspiratie voor jouw loopbaan
  • Een hele hoop nieuwe skills
  • Écht impact, geen excuustruus
  • CV boost
  • Onderdeel van een sociale beweging
  • Netwerken voor nu & later
  • Het is gewoon echt heel leuk!
Traject Challenge 2050

In Challenge 2050 gaan groepen jongeren in 6 maanden tijd aan de slag met hun visie voor de toekomst. Vanaf mei 2023 zijn de groepen aan de slag. Aan de hand van eigen onderzoek en inspiratiesessies komen ze tot een toekomst waar zij echt achter staan.

In de Zeeuwse Klimaatweek 2023 lanceren we alle visies. Zodat heel Zeeland gaat werken aan de toekomst.

Inspiratie
Onderzoek
Delen
Impact
Wil jij ook een echte toekomstdenker worden?!

Het traject van Challenge 2050 is inmiddels van start. Maar ook jij kunt nog meedenken over de toekomst van Zeeland en ondertussen toffe skills opdoen! Geef je op voor een inspiratiesessie en doe mee!

Inspiratie
Inspiratiesessie III: scenariodenken

20 juli – Scenario denken is een methode om verschillende toekomstscenario’s te bedenken en verkennen. Niet om de toekomst te voorspellen, maar om te weten waar je wel heen wil en waar je niet heen wil. Tijdens de derde inspiratiesessie van Challenge 2050 verzamelden de deelnemers zich in de Zeeuwse Bibliotheek om met de methode aan de slag te gaan. 

Scenario denken draait om het definiëren van onzekerheden. Binnen de thema’s van Challenge 2050 (water, participatie, economie en voeding) bedachten de deelnemers welke onzekerheden de toekomst van het thema bepalen. Hebben we in 2050 een degrowth economie, of staat groene groei centraal? Spelen mensen zelf een actieve rol in de democratie van 2050, of niet?

Voor ieder thema kozen we twee onzekerheden met twee duidelijke uiterste. Vervolgens gingen we de onzekerheden combineren en kijken watvoor scenario’s je dan kreeg. Zo kreeg je ‘Opensource voedsel’, het scenario waar lokaal en kunstmatig voedsel wordt geproduceerd (lekker lokaal eten downloaden uit de Cloud. Zelfs met bolussmaak!). Of ‘Allemans democratie’, waar sprake is van een open democratie en actieve burgers.

Op deze manier werd duidelijk welke richting de jongeren met hun toekomstbeeld niet op willen, maar óók welke elementen juist wel heel belangrijk zijn in de mooist mogelijke toekomst. Met die inzichten op zak, vervolgen de deelnemers hun zoektocht naar hun toekomstbeeld voor Zeeland.

Ontmoeting deelnemers Challenge 2050 en het partnerpanel
Ontmoeting deelnemers Challenge 2050 en het partnerpanel

27 juni 2023 – In Challenge 2050 draait het om de toekomstbeelden van de jongeren. Welke droom hebben zij voor de mooist mogelijke toekomst? In het bedenken én realiseren van die droom staan zij niet alleen. Het partnerpanel van Challenge 2050, bestaande uit geïnteresseerde professionals vanuit de hele Zeeuwse samenleving, helpt hen op hun reis.

Op een mooie dinsdagavond reisde de jongeren en het partnerpanel af naar Kloetinge voor een ontmoeting bij op ‘t Hof Olmenstein. Met de belofte van een avondmaal, begon de avond in een kring met een kennismakingsrondje. Daarna presenteerden de jongeren hoever ze zijn met het onderzoek voor hun thema.

Na een scherpe vragenronde bij ieder thema, gingen de deelnemers van Challenge 2050 en het partnerpanel met elkaar om tafel voor een maal en nadere kennismaking. De wederzijdse belangstelling was groot. Contactgegevens zijn uitgewisseld, vervolgafspraken gemaakt en de jongeren zijn weer een stapje verder in het proces. Een mooie avond!

Inspiratiesessie II: Toekomstdenken
Inspiratiesessie II: Toekomstdenken

22 juni 2023 – Tijdens de tweede inspiratiesessie nam Miranda Willems van het Lab Toekomstige Generaties ons mee in het ‘toekomstdenken’. Door een naam te geven en een relatie aan te gaan met die toekomstige generatie – zoals Mats of Zim – droegen we de toekomstige kinderen en kleinkinderen alvast even met ons mee. Met de toekomstige generaties in ons achterhoofd dachten we na over de mooist mogelijke toekomst.

Het is soms moeilijk voor te stellen wie er in de toekomst in Zeeland zal rondlopen. Wie zijn die toekomstige inwoners, en hoe leven, werken en wonen zij? Tijdens de Challenge dagen we de deelnemers uit om te dromen over een mooist mogelijke toekomst. Voor hunzelf, maar zeker ook voor de jeugd van het jaar 2050.

In de inspiratiesessie kregen ze daar handvaten voor. We bespraken vragen als ‘waar zijn toekomstige generaties jouw dankbaar voor?’ en ‘hoe kunnen we toekomstige generaties beter vertegenwoordigen?’. Tot slot gingen we uiteen in toekomstraden, over de thema’s van Challenge 2050: water, economie en participatie. Vol ideeën, inspiratie en sympathie voor de wereld van de generaties van morgen gingen de deelnemers van Challenge 2050 naar huis. Op onderzoek uit! 

Inspiratiesessie I: De toekomst van de Zuidwestelijke Delta
Inspiratiesessie I: De toekomst van de Zuidwestelijke Delta

Donderdag 25 mei was de eerste inspiratiesessie van Challenge 2050. Challenge 2050 was te gast bij het evenement ‘de Watersnoodacademie: Toekomst van onze Zuidwestelijke Delta’. Tijdens het evenement, georganiseerd door de Zuidwestelijke Delta en het Watersnoodmuseum, stonden drie toekomstvisies voor Midden-Zeeland centraal.

De toekomstvisies waren opgesteld door drie ontwerpteams. De teams deden allemaal mee aan de Eo Wijers Prijsvraag, een innovatieprijs met als thema ‘Waar wij willen wonen’. Hoe om te gaan met de stijgende zeespiegel was het centrale vraagstuk. De keuzes die we op dit gebied maken, hebben immers grote invloed op hoe we Zeeland inrichten! Met uitzicht op de Oosterschelde deden de teams hun verhaal.

De ontwerpen van de teams waren een mooi vertrekpunt voor een gesprek over de toekomst van Zeeland en het water. Hoe houden we drogen voeten? Hoe zorgen we voor genoeg zoetwater? En hoe betrekken we de stem van mensen, niet-mensen en toekomstige generaties bij de keuzes van nu voor de wereld van morgen?

Eén team van Challenge 2050 gaat zelf ook echt aan de slag met Zeeland en het water in 2050. Een mooie start voor hun onderzoek!

Foto: Marcel Kentin 

Thema’s Challenge 2050

In Challenge 2050 staat voor de deelnemende jongeren één vraag centraal: hoe zou jij willen dat Zeeland eruitziet in 2050? Die vraag benaderen ze vanuit hun eigen interessegebied. De eerste drie groepen zijn inmiddels gevormd. 

Zeeland & het water in 2050: Arie Storm, Matthijs Verdaasdonk en Jan Flechner gaan aan de slag met het onderwerp ‘water’. Hoe ziet de toekomst van Zeeland met het water eruit? Wat zijn de gevolgen van zeespiegelstijging en wat gaan we daaraan doen? Hoe zorgen we dat we voldoende en schoon drinkwater houden? 

Zeeland & een nieuwe economie in 2050: Leonard de Leeuw, Roy Zeilstra en Jacky Harthoorn gaan zich buigen over het concept ‘Degrowth’. Wat is degrowth precies, hoe zou Zeeland eruitzien met een degrowth economie en hoe komen we eigenlijk tot zo’n economie? 

Zeeland & participatie in 2050: Imme Zander, Sal van de Berg, Ay Ling Thung en Teshuwah Rijkers gaan nadenken over hoe in 2050 mensen betrokken worden in de democratie en de samenleving. Watvoor rol spelen co-creatieprocessen en hoe werken lokale overheden samen met haar inwoners in 2050?

Zeeland & voedsel in 2050: Jessie Bertolai gaat aan de slag met de vraag hoe we in 2050 in Zeeland eten. Wat eten we en waar komt het vandaan? En hoe verbouwen we dat eten?

Challenge 2050 van start!

18 mei 2023 – tijdens een zonnige Hemelvaartsdag zijn de enthousiaste deelnemers van Challenge 2050 voor de eerste keer samengekomen. De eerste bijeenkomst stond in het teken van kennismaken: met elkaar, met de projectleiding en met het programma van Challenge 2050.  

Onder leiding van facilitator Maaike Boumans gingen de jongeren met elkaar in gesprek over wie ze zijn, waarom ze meedoen en wat ze écht belangrijk vinden. “Hoe oud ben jij in 2050?” vroeg facilitator Maaike Boumans bijvoorbeeld aan de jongeren, “en” vervolgde ze, “hoe zou je willen dat Zeeland er dan uitziet?”.  

De eerste challenge voor de jongeren, die in 2050 tussen de 45 en 58 jaar oud zijn, was het koken van een avondmaal. In een klein anderhalf uur hebben de jongeren samen een heerlijke maaltijd op tafel gezet. Onder het genot van een toetje hebben zij vervolgens de groepen gevormd. In groepen gaan de jongeren het komende half jaar aan de slag met het vormgeven van hun toekomstbeeld. 

We kijken uit naar het vervolg!  

Heb je vragen?

Vul het contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op