Inspiratiesessie III: scenariodenken

20 juli – Scenario denken is een methode om verschillende toekomstscenario’s te bedenken en verkennen. Niet om de toekomst te voorspellen, maar om te weten waar je wel heen wil en waar je niet heen wil. Tijdens de derde inspiratiesessie van Challenge 2050 verzamelden de deelnemers zich in de Zeeuwse Bibliotheek om met de methode aan de slag te gaan. 

Scenario denken draait om het definiëren van onzekerheden. Binnen de thema’s van Challenge 2050 (water, participatie, economie en voeding) bedachten de deelnemers welke onzekerheden de toekomst van het thema bepalen. Hebben we in 2050 een degrowth economie, of staat groene groei centraal? Spelen mensen zelf een actieve rol in de democratie van 2050, of niet?

Voor ieder thema kozen we twee onzekerheden met twee duidelijke uiterste. Vervolgens gingen we de onzekerheden combineren en kijken watvoor scenario’s je dan kreeg. Zo kreeg je ‘Opensource voedsel’, het scenario waar lokaal en kunstmatig voedsel wordt geproduceerd (lekker lokaal eten downloaden uit de Cloud. Zelfs met bolussmaak!). Of ‘Allemans democratie’, waar sprake is van een open democratie en actieve burgers.

Op deze manier werd duidelijk welke richting de jongeren met hun toekomstbeeld niet op willen, maar óók welke elementen juist wel heel belangrijk zijn in de mooist mogelijke toekomst. Met die inzichten op zak, vervolgen de deelnemers hun zoektocht naar hun toekomstbeeld voor Zeeland.