Inspiratiesessie I: De toekomst van de Zuidwestelijke Delta
Inspiratiesessie I: De toekomst van de Zuidwestelijke Delta

Donderdag 25 mei was de eerste inspiratiesessie van Challenge 2050. Challenge 2050 was te gast bij het evenement ‘de Watersnoodacademie: Toekomst van onze Zuidwestelijke Delta’. Tijdens het evenement, georganiseerd door de Zuidwestelijke Delta en het Watersnoodmuseum, stonden drie toekomstvisies voor Midden-Zeeland centraal.

De toekomstvisies waren opgesteld door drie ontwerpteams. De teams deden allemaal mee aan de Eo Wijers Prijsvraag, een innovatieprijs met als thema ‘Waar wij willen wonen’. Hoe om te gaan met de stijgende zeespiegel was het centrale vraagstuk. De keuzes die we op dit gebied maken, hebben immers grote invloed op hoe we Zeeland inrichten! Met uitzicht op de Oosterschelde deden de teams hun verhaal.

De ontwerpen van de teams waren een mooi vertrekpunt voor een gesprek over de toekomst van Zeeland en het water. Hoe houden we drogen voeten? Hoe zorgen we voor genoeg zoetwater? En hoe betrekken we de stem van mensen, niet-mensen en toekomstige generaties bij de keuzes van nu voor de wereld van morgen?

Eén team van Challenge 2050 gaat zelf ook echt aan de slag met Zeeland en het water in 2050. Een mooie start voor hun onderzoek!

Foto: Marcel Kentin